Zásady ochrany osobních údajů

Vážení klienti, chtěli bychom Vás ujistit, že k problematice ochrany osobních dat přistupujeme zodpovědně a zaručujeme Vám, že s Vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s právními předpisy: Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen “GDPR“), a zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů v Mediaservisu

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete v rámci našeho smluvního vztahu, v rozsahu: jméno a příjmení, adresa,  emailová adresa, telefonní číslo, a to po dobu trvání smlouvy a dále po nezbytnou dobu, kterou stanoví adekvátní právní předpis. V případě, že jste dobrovolně poskytli Vaše osobní údaje přes webové rozhraní www.solider.cz za účelem možného vzniku budoucího smluvního vztahu se společností Děcký Popko Invest s.r.o. (dále DPI), zpracováváme Vaše osobní údaje na základě ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů a ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR po dobu 1 roku.

Poskytnutí osobních údajů třetím osobám

DPI se zavazuje, že nebude Vámi poskytnuté osobní údaje jakkoli poskytovat třetím stranám mimo společnost MS a její spřízněné subjekty. Vaše osobní údaje budou poskytovány třetím stranám pouze v případech, kdy k tomu jsme povinni ze zákona (státním institucím a úřadům), kdy to bude nezbytné pro plnění smlouvy (např. našemu dodavateli, přepravci, našemu smluvnímu IT partnerovi apod.) nebo jste k tomu dali předchozí souhlas. Naši zaměstnanci, obchodní partneři a zpracovatelé osobních údajů jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Vaše osobní údaje nebudou poskytovány do zemí mimo EU.

Právo na přístup, opravu, výpis ze zpracovávaných osobních údajů

Máte právo si vyžádat přístup k Vámi poskytnutým osobním údajům, na jejich opravu, respektive doplnění.

Právo na omezení zpracování, námitky či přenesení

Máte právo na omezení zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů. Rovněž máte právo vznést námitky protiuchovávání a zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů a můžete uplatnit právo na přenositelnost údajů.

Právo na výmaz, právo odvolat souhlas

Máte právo žádat po DPI vymazání Vámi poskytnutých osobních údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány. Máte právo odvolat souhlas se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů, za předpokladu, že neexistuje jiný právní základ pro jejich zpracovávání. Pokud nás kontaktujete na níže uvedených kontaktech, že si nepřejete nadále zasílat obchodní nabídky, budeme to respektovat.

Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy o tom, jakým způsobem osobní údaje zpracováváme, kontaktujte nás na info@solider.cz nebo na adrese: Děcký Popko Invest s.r.o., Praha Řeporyje, Bílovská 852, PSČ 155 00, Česká republika.

Na Vaše dotazy rádi odpovíme.

Zásady používání cookies

Jsme společnost Děcký Popko Invest s.r.o., se sídlem Bílovská 852, Řeporyje, 155 00 Praha 5, IČO 09368639, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 335252 a provozujeme pod značkou Solider.cz tyto webové stránky, na kterých používáme níže uvedené cookies.

Nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Co to jsou cookies

Cookies jsou krátké a malé textové soubory, které se vám ukládají do prohlížeče ve vašem zařízení (mobil, počítač aj). Když se později vrátíte na naše webové stránky, váš prohlížeč nám takto uloženou cookie pošle zpět a naše webová stránka si vás již bude pamatovat. Nebudete muset znovu např. nastavovat svůj jazyk, měnu atp. Také nám to umožňuje přizpůsobit webové stránky pro vás a zobrazit vám obsah, který vás zajímá nebo který jste si na stránce uložili. Díky cookies mámě zpětnou vazbu na naše webové stránky a víme, co vás zajímá, za čím se vracíte a co je třeba zlepšit. Není třeba mít obavy. Cookies v dnešní době používá většina webových stránek a kdykoliv je můžete ze svého prohlížeče smazat.

Podle toho, od koho cookies pochází, je dělíme na:

  • Cookies první strany (first party cookies) – jejich platnost se omezuje pouze na doménu webové stránky, kterou prohlížíte.
  • Cookies třetí strany (third party cookies) – na webové stránce jsou umístěny prostřednictvím skriptu z jiné domény a lze vás sledovat napříč více doménami (nikoliv jen na té naší).

Podle expirace, resp. životnosti, cookies dělíme na:

  • Krátkodobé (session) – vymažou se z vašeho prohlížeče ihned po jeho zavření.
  • Dlouhodobé (persistent) – po zavření prohlížeče se nesmažou a zůstávají zachovány. Smažou se teprve po uplynutí určitého času. Délka záleží na konkrétní cookie a na nastavení vašeho prohlížeče. Samozřejmě takovou cookie můžete smazat i dříve, a to ručně ve vašem prohlížeči.

Podle účelu pak třídíme cookies do následujících kategorií:

  • Technické (nezbytné či též funkční) – jde o cookies, bez kterých to prostě nejde. Naše webová stránka je potřebuje k tomu, aby správně fungovala nebo např. abychom věděli, že jste nám (ne)udělili souhlas se zpracováním cookies apod. Bez nich by nebylo možné například vyhledávat, vyplnit formulář nebo přehrát video.
  • Analytické a Marketingové – pomáhají nám pochopit, co nám na webové stránce funguje a co nikoliv. Umožňují nám zjistit, jaký obsah a funkce jsou oblíbené, na jakých typech zařízení webovou stránku používáte nebo například kterou reklamní kampaní jsme se vám trefili do chuti. Jinými slovy díky nim dokážeme zlepšit nejen naši webovou stránku, ale také vám nabídnout relevantní obsah či reklamu.

Technické cookies

NázevÚčelExpiracePřístup k informacím
fs-ccSlouží k zapamatování vámi vybraného nastavení používání cookies.6 měsícůwebflow.com
_px3, _pxvid, pxctsPoužíváno Human Security (dříve PerimeterX) k detekci podvodů a aktivity botů.Relacewebflow.com
ajs_user_idTento soubor cookie pomáhá sledovat používání návštěvníků, události, cílový marketing a může také měřit výkon a stabilitu aplikace.1 rokwebflow.com
ajs_anonymous_idTyto soubory cookie se obecně používají pro službu Analytics a pomáhají spočítat, kolik lidí navštíví určitou stránku, sledováním, zda jste ji již navštívili.1 rokwebflow.com
wf_logout, wf_exp_uniqueId, wf_user, wflogin, tatari-session-cookie, wfu-sidebarState, wfu-theme, wfu-docs-fontSize, wfu-contrastTyto soubory cookie poskytuje náš webový hostitel Webflow, který pomáhá webové stránce fungovat tak, jak má, a zaznamenává informace na základě výběru uživatele.1 rokwebflow.com
__stripe_mid, __stripe_sidPoužívá Stripe k prevenci podvodů.30 minwebflow.com
_mkto_trkTento soubor cookie může obsahovat informace (jako je jedinečné ID uživatele), tj slouží ke sledování vašeho používání našich stránek.1 rokwebflow.com

Analytické cookies

NázevÚčelExpiracePřístup k informacím
_clskSoubor cookies _clck, nastaven službou Clarity slouží k ukládání a kombinování zobrazení stránek uživatelem do jednoho záznamu relace.1 dencookies 3. strany
_clckSoubor cookies _clck, nastaven službou Clarity slouží k ukládání unikátních uživatelských ID.1 dencookies 3. strany
_gaSoubor cookie _ga, nastaven službou Google Analytics slouží k počítání návštěv a relací, vyhodnocování kampaní a také k uchovávání dat o používání webu pro analytické reporty. Soubor ukládá anonymizované informace a přiděluje náhodně vygenerovaná čísla, aby poznal unikátní návštěvy webu.1 dencookies 3. strany

Marketingové cookies

NázevÚčelExpiracePřístup k informacím
_fbpToto cookie slouží k sledování návštěvnosti webové stránky a efektivity reklamních kampaní na Facebooku. Ukládá informace o tom, jak uživatelé interagují s webovou stránkou a zobrazují reklamy.3 měsícecookies 3. strany
frCookie fr je používáno pro sledování návštěvnosti a analýzu účinnosti reklam na Facebooku. Obsahuje unikátní identifikátor pro každého uživatele a slouží k doručování personalizovanějších reklam.3 měsícecookies 3. strany
_gcl_auToto cookie je spojeno s Google Ads a slouží k měření účinnosti reklamních kampaní. Ukládá informace o tom, jak uživatelé interagují s reklamami a jak konverzují po kliknutí na ně.3 měsícecookies 3. strany
NIDToto cookie ukládá preference uživatele a informace o jeho interakcích s reklamami. Pomáhá přizpůsobovat reklamy na základě chování uživatele.6 měsícůcookies 3. strany
_gcl_auPoužívá se Google Tag managerem k ukládání a sledování konverzí.3 měsícecookies 3. strany

Další zpracovatelé a jejich podmínky

Osobní údaje jsou zpracovávány v rámci Evropské unie a v rámci Google Analytics a Facebook pixelu mohou být na základě vašeho souhlasu zpřístupněny i mimo EU, a to do USA. Další zpracovatele a jejich zásady používání cookies a nakládání s osobními údaji uvádíme níže:

Jak odvolat souhlas nebo změnit nastavení cookies

Pokud jste s cookies udělili souhlas, pak jej můžete kdykoliv bez újmy odvolat. Rovněž můžete změnit nastavení vašich cookies, resp. povolit či odmítnout pouze některé kategorie cookies na této webové stránce.

Kliknutím na tlačítko “Nastavení cookies” můžete spravovat cookies na této webové stránce.

Vaše další práva při zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů máte podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) právo se na nás obrátit a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme. Dále si můžete u náš vyžádat přístup k těmto údajům, nechat je aktualizovat, opravit nebo požadovat omezení jejich zpracování. V určitých případech můžete také požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat jejich výmaz nebo uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů.

Pokud máte podezření, že s vašimi osobními údaji nenakládám v souladu se zákonem, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo vymáhat své nároky soudní cestou.

Blokování cookies v prohlížeči

Prohlížeče umožňují ukládání cookies zablokovat přímo ve vašem prohlížeči. Pokud však zakážete užívání všech cookies, může se stát, že dojde k nefunkčností některých částí (nejen) naší webové stránky. Nastavení v prohlížeči je potřeba provést pro každé vaše zařízení (notebook, telefon, tablet) zvlášť.

Informace o nastavení ukládání souborů cookies v prohlížeči vždy najdete na stránkách daného prohlížeče:‍

Chrome‍

Firefox‍

Safari

Seznam

Microsoft Edge

Internet Explorer‍

Opera

Android

Kde najdete více informací o cookies

Pokud se chcete dozvědět o cookies a jejich používání více, zkuste některou z následujících stránek: https://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby , https://cookiepedia.co.uk/ , https://www.aboutcookies.org , https://www.aboutcookies.org.uk/

Cookies je možné spravovat také pomocí online nástroje na adrese: https://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby

Personalizování reklam od Googlu si můžete zapnout, či vypnout na adrese: https://adssettings.google.com/authenticated

Personalizování reklam od Facebooku si můžete zapnout, či vypnout na adrese: https://www.facebook.com/adpreferences

Závěrem prosím vezměte na vědomí, že tyto zásady používání cookies jsou účinné od 19.12. 2023 a mohou být v budoucnu měněny.